CIELE STRANY 99% - OBČIANSKY HLAS

   Cieľom strany 99% občiansky hlas, je vytvárať podmienky pre zlepšenie a zvyšovanie životnej úrovnre, práve tých 99% obyvateľov Slovenska. Sme malá strana, ktorá má ale veľké ambície a budeme naše ciele kreovať podľa potrieb, tak ako život prináša realitu. Nemyslíme si, že perfektne a v “knižnej forme zviazané” programy, do podrobna “riešiace” všetko na svete, sú zárukou úspechu. Skúsenosti nám dávajú za pravdu. Prepracované programy obyčajne zapadnú prachom a výsledky sú potom adekvátne žalostné. I preto volíme jasné a stručné definovanie toho o čo nám ide a ako to chceme dosiahnuť.


PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH REZORTOV – AKO ICH VNÍMAME MY:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

   Ako určite mnohí viete, Tatra Banka vznikla v Československu ako jedna z prvých súkromných bánk, ktorá úspešne pracuje do dnes.  Prečo to spomíname? V prvých dňoch vzniku Tatra banky, jej pracovníci navštívili istú rakúsku banku a požičali si vnútorne predpisy tejto rakúskej banky. Tieto od prvého dňa aplikovali aj v Tatra Banke a to až tak dôkladne, že nedovolili vyše roka preloziť uvedené predpisy do slovenského jazyka,( slušne povedané ) tak aby nevznikli možné nedorozumenia.

   Toto treba vykonať aj v ZDRAVOTNÍCTVE - vypožičať si prepisy a postupy 
napríklad z Rakúska a doslovne ich zaviesť do praxe.

 • Katalóg výkonov zdravotníckych činnosti
 • Vzorové kontrakty
 • Organizačné usporiadanie
 • Atď…


   Netreba sa toho báť. Práve takto sme viacerí zabezpečovali štart Československa po nežnejrevolúcii, ako I samotný štart  Slovenska po rozdelení. V prvých dňoch sme preberali či už z Nemecka, Francúzka alebo Veľkej Británie mnohé predpisy, zákony a fungovalo to.


MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

   Na Slovensku približne 3,7 milióna ľudí čerpá finančné prostriedky zo

štátneho rozpočtu a len približne 1,7 milióna ľudí štátny rozpočet napĺňa.

- Ľudovo povedané:

1,7 mil. ľudí musí vytvoriť hodnoty pre 5,4 mil. obyvateľov. Avšak ešte v horšom stave je štruktúra zamestnanosti vo verejnom sektore. Ako príklad môžeme uviesť, že zo všetkých štátov EÚ máme najviac policajtov na počet obyvateľov,  na druhej strane sme na opačnom konci zamestnanosti v oblasti Zdravotníctva.

Napr.:

počet zamestnancov v roku 2000 na Ministerstve kultúry bol 89  a v roku 2018 t.j. aj dnes je 202 zamestnancov ale objem spravovaných finančných prostriedkov.

1.5 mil. eur sa podstatne nezmenil. Slovensko patrí v počte úradníkov na hlavu k špičke v EÚ. Na 1000 obyvateľov to predstavuje 41 zamestnancov verejnej správy, čo nás umiestňuje na 3. MIESTO v rámci EÚ.

 - OPATRENIA:

ZNÍŽIŤ POČET ČERPAJÚCICH ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU O 1/4 .

(nezľaknime sa) :

Napr.:

 • Vo Veľkej Británii pripadá na 1000 ľudí 30 zamestnancov
 • Fínsko na 1000 ľudí 20 zamestnancov
 • Slovensko na 1000 ľudí 41 zamestnancov
 • Nezamestnanosť V.B. je 3.8 %

NEZAMESTNANOSŤ – SR, niečo cez 5 %

 • Úsporu použiť na zdravotníctvo, školstvo a dôchodky.

V týchto vybraných oblastiach by to znamenalo zvýšenie cca o 30 %.


MINISTERSTVO OBRANY SR

         Keď sme začali v roku 2003 viacerí presadzovať zrušenie základnej vojenskej služby, väčšina našich politikov začala strašiť a presviedčať obyvateľov o nebezpečnosti a nezmyselnosti takéhoto kroku. Dnes, 14 rokov po uskutočnení tohto kroku ani nevieme ako vyzerala vtedy naša armáda a čas ukázal, že bol to správny krok. Len pre oživenie pamäti, vtedajšia armáda mala cca. 100 000 vojakov, voči dnes 17 000 z toho cca. 3 000 civilistov. Tak čo keby sme v prvom kroku zrušili Ministerstvo Obrany a činnosti, ktoré dnes zabezpečuje previedli na Generálny štáb armády.

V druhom kroku by sme znížili počet vojakov na cca. 3500 a previedli ich pod Ministerstvo Vnútra.

Napr.:

 • Maďarská republika má cca. 3700 vojakov na 9.7 miliona obyvateľov.
 • Nedá nám nepripomenúť nezmyselný nákup drahej vojenskej techniky, ktorú politici odôvodňujú potrebou plnenia záväzku voči NATO (1.7 %HDP).
 • Ale to predsa môžeme plniť aj budovaním špičkových Vojenských nemocníc (a tie by mohli, tak ako v minulosti, slúžiť celému nášmu obyvateľstvu). Alebo nakupovať techniku, ktorú vieme využiť aj v mierovom stave v prospech obyvateľstva.  Napr.: mobilné mosty, cestné stroje, nemusíme ani zdôrazňovať ako by nám to všetkým v čase núdze mohlo pomôcť.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA

V Školstve je nevyhutné uskutočniť niekoľko zásadných zmien.

Spomenieme len dve:

 • Podstatne zvýšiť autonómiu jednotlivých základných a stredných skôl.
 • Zredukovať počet vysokých škôl a univerzít. 

   Ani jedna z našich univerzít nie je v zozname prvých 500. Jedným z dôvodov je nízka úroveň našich profesorov. Tí skúsenejší odchádzajú do zahraničia, sú tam omnoho lepšie ohodnotení, tak prečo nepoužiť štátne prostriedky na zvýšenie ohodnotenia práve týchto vysokoškolských pedagógov ? Prevziať pri existujúcom stave zamestnancov ministerstva školstva, úlohy ministerstva kultúry (to znamená zlúčiť ministerstvo kultúry a ministerstvo školstva).

   Je jednoducho nezmyselné, keď Londýn, Paríž a Moskva, ktoré majú cez 10 miliónov obyvateľov a majú len jeden magistrát a jedného starostu a my tu máme približne polovicu počtu ich obyvateľov a máme 12 ministerstiev, vládu a mnohé nezmyselné výskumné útvary, dotované zo štátneho rozpočtu. Ak je Pravda, že napríklad Slovenská Akadémia Vied, je vysoko odborná a schopná, tak prečo potrebuje dotácie zo štátneho rozpočtu? A ak taká nie je, tak by mala byt podriadená jednotlivým Univerzitám, tak ako je to vo vyspelých štátoch a umožňovala by vyššie vzdelanie našich študentov. Takto by sme mohli prechádzať naprieč našim národným hospodárstvom a všade, kde sa to dá,  aplikovať podobné, rázne kroky.


MINISTERSTVO SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

   Nechápeme, že počas ôsmych rokov vládnutia, tejto takzvanej sociálnej vlády, nezvládli naviazať minimálnu mzdu na dôchodky. Pozrime sa na prípad správania  sociálneho štátu, ako to deklaruje súčasná vládna koalícia. Nedávno Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pozastavilo platby pre opatrovateľské služby, čiže pre tých, ktorí sa starajú a opatrujú chorých, starších a nevládnych ľudí. Zástupca ministerstva to komentoval približne týmito slovami: „je pravdepodobnosť, že sa tam kradne, tak im zastavme výplaty aby nemohli kradnúť“. Tak sa teda pýtame, prečo si nezastavili platy na ministerstve, tam sa tiež “pravdepodobne” môže kradnúť, alebo nie?

Naše vysvetlenie je jednoduché. Je to skupina ľudí, ktorá sa nemôže

Dostatočne a účinne brániť. Neovplyvňujú voľby a starých, chorých tu predsa nepotrebujeme – TO JE NÁŠ DNEŠNÝ SOCIÁLNY ŠTÁT ?


MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI

   Populistické vyhlásenia na spôsob, nové zákony, viac policajtov atď. je len zavádzanie nás všetkých. Takéto kroky môžu zväčšiť počet odhalených “doktorov” ktorí prevzali “hus za 100 EUR”, ale tie veľké úniky, kauzy zostávajú. My dnes riešime korupciu zvyšovaním počtov policajtov ...

Treba dopracovať system a zaviesť systémové zmeny,...

Napr. :
My predsa nie sme vo vojnovom stave, tak prečo nezrušíme Špecializovaný trestný sud. Nie sme si vedomí, že v Európe takáto inštitúcia v súčasnom stave vôbec existuje.


MINISTERSTVO ZAHRANIĆNÝCH VECÍ SR

Náš vzťah k USA a RUSKU

 • Prvých 40 rokov po II. svetovej vojne sme boli presvedčovaní, že USA sú naši nepriatelia a Sovietske Rusko, naši priatelia. Po nežnej revolúcii sa to otočilo - Rusko je náš nepriateľ a USA naši priatelia. DNES je nám jasné, že ani jeden nie je náš priateľ alebo nepriateľ, ale sú to silní obchodní partneri s vysokou ekonomickou a technologickou prevahou a tak by sme sa k nim mali aj správať.

NA ZÁVER:

 • Politici by nemali zneužívať pojem demokracia pre svoje osobné politické účely.
 • V skratke môžeme „Demokraciu“ charakterizovať ako systém, ktorý má schopnosť “seba opravenia” čiže, u nás môže obyvateľstvo každé 4 roky rozhodovať o možnom novom smerovaní krajiny.
 • Všetko ďalšie je v politike len osobné zneužívanie tohto lákavého pojmu, “DEMOKRACIA”.
 • Za ostatných 1000 rokov, sa Slováci nemali tak dobre ako dnes.
 • Pravdaže chceme trvalo zvyšovať a zlepšovať našu životnú úroveň. Avšak mali by sme sa aj pred voľbami správať slušne a nezavádzať našich občanov rôznymi nereálnými a nezmyselnými rozprávkami.
 • Nie každému sa budú naše cesty k cieľu páčiť, ale na základe našich skúseností si dovolíme tvrdiť, že len dôsledné a jasne definované kroky nám umožnia zvyšovať a zlepšovať životnú úroveň 99% obyvateľstva Slovenska.
 • Aj v predvolebnom období treba konkrétne poukázať na potrebné bolestivé rozhodnutia, i keď to pravdepodobne nezvýši našu popularitu a nezdvihne preferencie.Veríme že väčšina obyvateľov pochopí našu cestu.

99%- Občiansky hlas

MY IDEME DO VOLIEB S ČÍSLOM  14


 

Použité zdroje :
inness
Štatistický úrad
Sociálna poisťovňa
etrend
MFSR
cenastatu.sme