Informácia zverejnená podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších právnych predpisov:

 1. politická strana 99%-občiansky hlas, Klariská 330/1, 811 03 Bratislava, IČO: 42257441, zapísaná  registri politických strán vedenom MV SR dňa 06.12.2011 pod č. OVVS 3 – 2011/029916 neprijala v kalendárnom roku 2019 príspevky od žiadnych osôb, ktoré by prispeli na jej činnosť členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia;
 2. politická strana 99%-občiansky hlas, Klariská 330/1, 811 03 Bratislava, IČO: 42257441, zapísaná  registri politických strán vedenom MV SR dňa 06.12.2011 pod č. OVVS 3 – 2011/029916 neprijala v kalendárnom roku 2019 príspevky od žiadnych osôb, ktoré by prispeli na jej činnosť nepeňažným darom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia;
 3. politická strana 99%-občiansky hlas, Klariská 330/1, 811 03 Bratislava, IČO: 42257441, zapísaná  registri politických strán vedenom MV SR dňa 06.12.2011 pod č. OVVS 3 – 2011/029916 prijala v kalendárnom roku 2019 príspevky od nižšie uvedených osôb, ktoré  prispeli na jej činnosť peňažným darom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia:
  • Ing. Pavel Weiss, Vysoká 7116/16, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, výška peňažného daru: 5.000 eur
  • Ing. JUDr. Soňa Snopková, Anízova 20409/25, 821 04 Bratislava – Vrakuňa, výška peňažného daru: 3.000 eur
  • RNDr. Ferdinand Búci, Hrobákova 9, 851 02 Bratislava, výška peňažného daru: 3.000 eur
  • Ing. Martin Halás, Baltská 33, 821 07 Bratislava, výška peňažného daru: 3.000 eur
  • JUDr. Ester Tvrdoň Flóra, Bratislavská 53/31, 900 21 Svätý Jur, výška peňažného daru: 3.000 eur
  • Empire Services s.r.o., Trnavská 6/c, 821 08 Bratislava, IČO: 35 835 346, výška peňažného daru: 2.000 eur.
 4. politická strana 99%-občiansky hlas, Klariská 330/1, 811 03 Bratislava, IČO: 42257441, zapísaná  registri politických strán vedenom MV SR dňa 06.12.2011 pod č. OVVS 3 – 2011/029916 prijala v kalendárnom roku 2019 iné bezodplatné plnenie, ktorého hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia od Mgr. Ivana Weissa, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava vo výške 8.031 eur (hodnota bezodplatného plnenia) ako hodnotu obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke (predmet bezodplatného plnenia).

Informácia zverejnená: 18.3.2020

 

1. Informácia zverejnená podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších právnych predpisov:

 

a.) politická strana 99%-občiansky hlas, Klariská 330/1, 811 03 Bratislava, IČO: 42257441, zapísaná registri politických strán vedenom MV SR dňa 06.12.2011 pod č. OVVS 3 – 2011/029916 neprijala v kalendárnom roku 2018 príspevky od žiadnych osôb, ktoré by prispeli na jej činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

b.) politická strana 99%-občiansky hlas, Klariská 330/1, 811 03 Bratislava, IČO: 42257441, zapísaná registri politických strán vedenom MV SR dňa 06.12.2011 pod č. OVVS 3 – 2011/029916 prijala v kalendárnom roku 2018 iné bezodplatné plnenie, ktorého hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia od Mgr. Ivana Weissa, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava vo výške 8031 eur (hodnota bezodplatného plnenia) ako hodnotu obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke (predmet bezodplatného plnenia).

Informácia zverejnená: 29.3.2019

 

2. Správa o prostriedkoch použitých na predvolebnú kampaň

Správa o prostriedkoch použitých na predvolebnú kampaň - voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

3. Informácia o Zozname darcov na základe ustanovenia § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov:

 

V I. štvrťroku 2016 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 30.4.2016

V II. štvrťroku 2016 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 30.7.2016

V III. štvrťroku 2016 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 30.10.2016

V IV. štvrťroku 2016 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 26.1.2017

V I. štvrťroku 2017 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 28.4.2017

V II. štvrťroku 2017 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 27.7.2017

V III. štvrťroku 2017 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 26.10.2017

V IV. štvrťroku 2017 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 26.01.2018

V I. štvrťroku 2018 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 25.04.2018

V II. štvrťroku 2018 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 25.07.2018

V III. štvrťroku 2018 politická strana 99% - občiansky hlas neprijala dar a ani neúčtovala o prijatom dare.
Informácia zverejnená: 29.10.2018

Posledná aktualizácia zoznamu darcov: 29.10.2018

 

4. Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť v zmysle §22, ods. 5 zákona o politických stranách a politických hnutiach

 

a.) v kalendárnom roku 2015

Ján Sido, Jégého 363/7, 821 08 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 540 €

Mgr. Ivan Weiss, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 7530 €

Mgr. Ivan Weiss, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 360 €

Informácia zverejnená: 31.3.2016

 

b.) v kalendárnom roku 2016

Ján Sido, Jégého 363/7, 821 08 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 540 €

Mgr. Ivan Weiss, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 7530 €

Mgr. Ivan Weiss, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 360 €

Informácia zverejnená: 30.3.2017

 

c.) v kalendárnom roku 2017

Ján Sido, Jégého 363/7, 821 08 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 540 €

Mgr. Ivan Weiss, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 7530 €

Mgr. Ivan Weiss, Mikulášska 7015/25, 811 01 Bratislava
výška finančného príspevku: 0 eur
predmet a hodnota iného bezodplatného plnenia: finančné prostriedky, 360 €

Informácia zverejnená: 2.3.2018

 

Posledná aktualizácia zoznamu osôb, ktoré prispeli na činnosť: 2.3.2018