99% Obšiansky hlas

Hnutie 99% - občiansky hlas kritizuje korupciu, rozkrádanie a nesprávne priority počas vlády pravice aj ľavice po roku 1989 a za svoje hlavné priority považuje rast minimálnej mzdy, platovú rovnosť medzi ženami a mužmi, zníženie daní a odvodov pre nižšie a stredné vrstvy a vznik nových pracovných miest aj mimo Bratislavy.

Ani posledné voľby nič nezmenili a 99% bežných ľudí slúži záujmom utajených mecenášov vládnych strán. Chceme to zmeniť aby Slovensko fungovalo pre všetkých jeho obyvateľov a nielen pre vyvolencov.

Pridajte sa aj vy k hnutiu 99% - občiansky hlas a zmeňme spoločne Slovensko k lepšiemu!