Nestrannosť a objektívnosť médií má byť hlavným prvkom v ich informovanosti, zvlášť v predvolebnom boji. Je všeobecné známe, že niektoré média sympatizujú buď s konzervatívnejších spektrom a druhá strana sa prikláňa k liberálom.

 

To že média nabádajú spoločnosť, aby sa občania postavili buď doprava alebo doľava značí o neprofesionalite takýchto spoločností. Avšak neospravedlniteľným činom zo strany médií je podnecovať nenávisť občanov k deťom, ktoré v utečeneckých táboroch bojujú o svoj život.

 

Je na mieste aby sa redaktori zamysleli nad tým, do akej miery môže mať negatívny dopad implementácia ich subjektívnych názorov k určitým citlivým témam pre spoločnosť. Ak hovoríme o migračnej kríze môžeme si položiť otázku, kto vyvolal v občanoch strach z migrácie? Boli to práve média! Väčšina politických strán sa k tejto téme postavila negatívne. Nemožno spochybniť aj tú skutočnosť, že téma migrácie vyhovuje v tomto predvolebnom období viacerým politickým subjektom.

 

Politická strana 99% - občiansky hlas ako jediná strana, vyzvala celé politické spektrum k prijatiu 100 detí z utečeneckých táborov v Grécku. Ani jedna strana sa k nám nepridala, ako aj medium ktorým je Markíza. Tu môžeme jasne vidieť ako zavádzajú politici, keď hlásajú ako “myslia srdcom”.