Demokracia stratila pointu v rukách štátu. Štát, ktorý kandidujúce strany nefinancuje rovnomerne a neposkytuje im rovnaké možnosti propagovania svojich kvalít, nemôžeme nazvať demokratickým.

Štátom platená politická reklama je degeneráciou demokracie, ktorej účelom je dosiahnutie, či udržanie moci oligarchami. Je nutné zamyslieť sa nad schopnosťou politických kandidátov ukázať svoje presvedčenie a odhodlanie a garantovať ho vlastnými prostriedkami. Zrušme politickú reklamu, nechajme politických kandidátov ukázať svoje schopnosti na vlastnú zodpovednosť. Nechajme ich použiť vlastné financie tak , ako to robí každá začínajúca strana, ktorá nemá možnosť použiť peniaze štátnej pokladnice.