Spravodlivosť má byť slepá, ľudia by nemali byť. Preto býva Justícia rímska bohyňa spravodlivosti zobrazovaná so stužkou cez oči, v ľavej ruke drží váhy a v pravej meč. Je to preto, aby nevidela účastníkov pojednávania – ich pôvod, moc, postavenie, či majetok. Stužka má symbolizovať nestrannosť, tak ako váhy spravodlivosť a meč rozhodnosť i prípadný trest.
Keď 99% z nás nebude slepých a ľahostajných k dodržiavaniu zákonov, tak spravodlivosť si príde aj pre to jedno percento vyvolených.