Vážení priatelia, občania. Čo nevidieť sa naplní rok 2019 a ocitneme sa rovnými nohami v roku 2020. Prajeme Vám všetkým, úspešný štart do nového roku, ono známe PF 2020. Spolu s Vami dúfame. že tento nový rok konečne naplní mnohé túžby a predsavzatia. Že to bude rok úspešný pre OBČANA, občana s veľkým "Č". Priatelia nezabúdajme, že náš, OBČIANSKY HLAS, musí byť počuť.