"Každému ide o naše dobro, nedajme si ho teda vziať" ! Toľko vtipný politický slogan, dnes už pomaly historický.
Pomaly, ale isto, sa nám schyľuje k sviatkom Vianoc a súvisiacim sviatkom, ako i samotnému koncu kalendárneho roku 2019. Rok 2020 bude rokom parlamentných volieb. Politici a politické subjekty sľubujú, jeden cez druhého, zmeny. Natíska sa ďalšia "filipika" a síce, "Nik ti nemôže toľko dať, ako sľúbiť". Priatelia, občania, ZMENA je nevyhnutná, ale v prvom rade si musíme uvedomiť, že bez zmeny "nastavenia politiky" a "nastavenia priorít politikov", sa nezmení vonkoncom nič. Už tridsať rokov tu má pravica i ľavica nesprávne nastavené priority. Neslúži občanom, ale slúži svojim mecenášom - jednému percentu vyvolených, najbohatších a mocných. 99% OBČIANSKY HLAS, má ambíciu nastaviť priority tak, aby slúžili 99 percentám občanov Slovenska.