KEDY ŠTÁT ZAČNE ŠKRTAŤ SVOJE VÝDAVKY ...

➡️Nechceme, aby štát prispieval menej svojim občanom v žiadnom smere.
➡️Nechceme, aby znížil nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, materské dávky, dôchodky.
✔️Chceme však, aby prestal prenášať "svoje" benefity na zamestnávateľov. Zamestnávateľa štátnu správu v konečnom dôsledku dotuje rozpočet zo štátnych prostriedkov. A čo súkromný sektor?
➡️Vezmime si aktuálny príklad – rekreačné poukazy. Štát ich zaviedol ako podporu cestovného ruchu na Slovensku . Výborná myšlienka, len prečo náklady na ňu znáša súkromný podnikateľský sektor?
➡️Po roku zavedenia je prax taká, že nejeden zamestnávateľ kvôli zvýšeným nákladom na rekreačné poukazy musel znížiť alebo počet zamestnancov, alebo iné benefity, ktoré predtým poskytoval všetkým, nielen tým, čo si dopriali dovolenku na Slovenku.
➡️A to už nevravíme o tom, že niektoré ubytovacie zariadenia pri objednávke ubytovania otvorene zisťujú či bude rekreant požadovať doklad o ubytovaní k pobytu a následne cenu pobytu zvýšia.
✔️Chceme, aby štát pripravil a dodržal taký štátny rozpočet, ktorý umožní plnenie záväzkov voči občanom.
✔️Chceme rozpočet, ktorý dokáže nielen pokryť výdavky vo vlastnej réžii ale dokáže zabezpečiť aj tvorbu úspor.
99% - občiansky hlas ??

Ing. Ladislav Kozmon daňový poradca
Kandidát 99% - občiansky hlas