Čo iné, ako zdravie, sa môže považovať, že je z najkľúčovejších faktorov rozvoja spoločnosti? Veď dobré zdravie je aj najpevnejším základom sociálneho a ekonomického rozvoja. Jeho vyššie stupne predsa znamenajú, že ľudia žijú dlhšie a užívajú si viac rokov života bez zdravotných problémov. Navyše, ekonomicky nezaťažujú zdravotný systém.

 

(Alebo už neplatí téza, že prevencia je lacnejšia ako kuratíva? Alebo je pre tých, ktorých medicína živí, výhodné  mať dostatok chorých ľudí?)

 

Stanovisko strany 99% - občiansky hlas k prepusteniu Dobroslava Trnku

K rozhodnutiu špeciálnej prokuratúry prepustiť zo zadržania Dobroslava Trnku a odmietnutie dôvodnosti posudzovania existencie dôvodov väzby (§ 71 ods. 1 Tr. por.).

Našej politickej strane 99 % – občiansky hlas neprináleží komentovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, nakoľko nie je ich účastníkom. Preto strana 99% - občiansky hlas považuje vyjadrenia všetkých zástupcov politických strán za účelové zavádzanie občanov iba za prázdne gestá a imaginárnu predstavu po spravodlivosti v našej Slovenskej republike.

Zdravotníctvo je segment, ktorý najmä pronárodné, vlastenecké a sociálne orientované strany vždy považovali za prioritné, keďže jeho fungovanie určuje spokojnosť, ale aj, prirodzene, nespokojnosť občanov štátu.  Ak dobre funguje, tak občanovi poskytuje nenahraditeľný pocit istoty, pevnej záruky, že pokiaľ sa vyskytne hocijaký zdravotný problém, je tu poruke štát, ktorý každému, bez rozdielu rasy, pohlavia, solventnosti, či veku, dokáže účinne pomôcť. Povedzme si preto, lebo dôvod je na to obrovský, blížiace sa parlamentné voľby, aký je súčasný stav slovenského zdravotníctva? Je tomu naozaj tak, ako sa to pompézne deklaruje v každých programových vyhláseniach striedajúcich sa vlád, čo všetko sa v tomto rezorte urobí, zabezpečí, napraví, vyrieši a tak ďalej a tak ďalej?! Povedzme si aspoň niečo z tej veľkej množiny veľmi pálčivých problémov, prečo sa dostalo až do súčasnej podoby, kedy istota, že občanovi bude poskytnutá adekvátna liečba, ešte eufemicky povedané, je veľmi naštrbená? Kedy sa pacient až doslova trasie, bojí prekročiť brány niektorých nemocníc...?!

Vážení priatelia, občania. Tak už máme po sviatkoch, Nový rok i vznik Slovenskej republiky. Čas predsavzatí je tu, ešte máme posledný sviatok tejto série, Traja králi a po šiestom januári ideme do toho. Tém je dostatok a čo je najsmutnejšie, tieto sa už roky nemenia a sú neustále aktuálne. Priatelia, občania, nezabúdajme, že OBČIANSKY HLAS, musí byť počuť!

Prvý januárový týždeň sa stretli opozičné parlamentné a mimoparlamentné strany, kde sa jej lídri dohodli na troch prioritách, ktoré by po tohtoročných parlamentných voľbách mali pre nich vraj kľúčové. Sú nimi spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo. Po spoločnom obede to za všetkých oznámil exprezident a jednotka na čele strany Za ľudí, Andrej Kiska. Predseda SaS Richard Sulík k tomu dodal nasledovné: "Považujem za veľký krok, že sme sa dohodli na troch oblastiach, ktoré nutne, bezpodmienečne a okamžite po 12 rokoch potrebujeme riešiť. Tieto tri oblasti nestrpia odklad. Po voľbách, ak dostaneme dôveru voličov, budeme hľadať konkrétne riešenia." S prioritami súhlasil aj predseda KDH Alojz Hlina a aj jeho strana chce byť "súčasťou zmeny". Vzdelávanie je pre lídra koalície PS-Spolu Michala Trubana to najdôležitejšie, čo "táto krajina potrebuje""Keď budeme mať lepšie vzdelávanie, budeme mať lepšie zdravotníctvo, dokonca aj lepšiu spravodlivosť, výskum, lepšie podnikateľské prostredie," zdôraznil.

Spravodlivosť má byť slepá, ľudia by nemali byť. Preto býva Justícia rímska bohyňa spravodlivosti zobrazovaná so stužkou cez oči, v ľavej ruke drží váhy a v pravej meč. Je to preto, aby nevidela účastníkov pojednávania – ich pôvod, moc, postavenie, či majetok. Stužka má symbolizovať nestrannosť, tak ako váhy spravodlivosť a meč rozhodnosť i prípadný trest.
Keď 99% z nás nebude slepých a ľahostajných k dodržiavaniu zákonov, tak spravodlivosť si príde aj pre to jedno percento vyvolených.

Strana 99% - občiansky hlas počas celého obdobia od svojho vzniku monitorovala aj poslednú, doslova módnu mediálnu vlnu, ktorú vypustilo MZ SR. Vlnu, ktorá sa búrlivo prevalila cez celé Slovensko a ktorá dostala veľmi tajuplný názov - Stratifikácia nemocníc. A práve stratifikácia nemocníc veľmi rýchlo rozdelila veľkú časť spoločnosti, ale rozdelila najmä politikov. Každý sa chcel zviesť na jej vlne.

Vážení priatelia, občania. Čo nevidieť sa naplní rok 2019 a ocitneme sa rovnými nohami v roku 2020. Prajeme Vám všetkým, úspešný štart do nového roku, ono známe PF 2020. Spolu s Vami dúfame. že tento nový rok konečne naplní mnohé túžby a predsavzatia. Že to bude rok úspešný pre OBČANA, občana s veľkým "Č". Priatelia nezabúdajme, že náš, OBČIANSKY HLAS, musí byť počuť.

Či sa nám to páči, alebo nie, Európska únia sa stala našim životným priestorom a rozhodnutia jej inštitúcií majú vplyv na náš život. Počas môjho štúdia na vysokej škole k nám prišli diskutovať zaujímaví hostia z politického a mediálneho života na tému bezpečnostnej politky SR. Medzi hosťami bol aj súčasný štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí pán Rúžička, ktorému som položil otázku, ako vidí pozíciu E.U., ktorej sme členom medzi súčasnými dôležitými aktérmi na geopolitickom poli. Dostalo sa mi veľmi hodnotnej odpovede, keď pán štátny tajomník povedal, že pri stretnutí s kolegami z Ruska, alebo USA na tému plnohodnotného postavenia E.U. medzi trojicou Čína, Rusko a USA väčšinou končil diálog jeho náprotivok slovami „tak nám ukážte vašu armádu“. Sú to slová, ktoré perfektne odzrkadlujú, to prečo náš hlas málo kto rešpektuje a to, prečo vždy ako Slovensko/Stredná Európa/Európska únia budeme len v závese záujmov niektorej z mocností.

V období "budovania rozvinutého socializmu", sa rozprával vtip, že "socializmus je zriadenie, úspešne bojujúce s nedostatkami, ktoré by nejestvovali, nebyť onoho zriadenia". Napadlo ma to pri sledovaní TV spravodajstva, v ktorom sa pani prezidentka snažila "upozorniť" na "jav" v našej spoločnosti. Vo svetle lámp, reflektorov a objektívov kamier, osobne roznášala Vianočnú kapustnicu ľuďom potrebným, bezdomovcom. Nuž, prosím, nič proti "piár-agende", ale a to je to čo ma zaráža, problém "bezdomovectva" je niečo, čo tu jednoducho je a narastá už takých tridsať rokov. Kto, okrem niekoľkých, možno mnohých, obetavcov, pracujúcich v uliciach a charitách, denno denne túto nie "peknú" problematiku reálne rieši ? Kto má úprimnú snahu doslova ak nie odstrániť, tak aspoň významne eliminovať túto škvrnu na štíte našej vyspelo a sociálne sa tváriacej spoločnosti ? Priatelia, sviatky pomaly končia a prípravy na privítanie nového roku 2020 sú pred nami. Nový rok, rok nádejí a predsavzatí by možno potreboval i ďalšie témy, aby naša "bohumilosť" a "empatia", neostali iba príležitostné frázy a "piár témy". OBČIANSKY HLAS musí byť konečne počuť..

Smernica vydaná rektorom STU „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ už názvom zaváňa totalitarizmom a evokuje spomienky na socialistické časy a vtedajší spôsob fungovania. Vyvolala zároveň veľkú odozvu v akademickej obci a my vám dnes prinášame otvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša DrSc z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi Prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc., ktorý smernicu vydal, v ktorom Doc. Dudáš reaguje v širších súvislostiach na dianie na dnešných vysokých školách

"Každému ide o naše dobro, nedajme si ho teda vziať" ! Toľko vtipný politický slogan, dnes už pomaly historický.
Pomaly, ale isto, sa nám schyľuje k sviatkom Vianoc a súvisiacim sviatkom, ako i samotnému koncu kalendárneho roku 2019. Rok 2020 bude rokom parlamentných volieb. Politici a politické subjekty sľubujú, jeden cez druhého, zmeny. Natíska sa ďalšia "filipika" a síce, "Nik ti nemôže toľko dať, ako sľúbiť". Priatelia, občania, ZMENA je nevyhnutná, ale v prvom rade si musíme uvedomiť, že bez zmeny "nastavenia politiky" a "nastavenia priorít politikov", sa nezmení vonkoncom nič. Už tridsať rokov tu má pravica i ľavica nesprávne nastavené priority. Neslúži občanom, ale slúži svojim mecenášom - jednému percentu vyvolených, najbohatších a mocných. 99% OBČIANSKY HLAS, má ambíciu nastaviť priority tak, aby slúžili 99 percentám občanov Slovenska.