Čo je najväčším ťahákom (lákadlom) vášho programu? (Môžete vymenovať jeden, alebo aj viac).

V programe nepotrebujeme lákadlá. Potrebujeme reálne možnosti pre vykonávanie zmien. V programe strany 99% je primárnym bodom zvýšiť životnú úroveň všetkých občanov. A to by malo byt “lákadlom“ pre každého z nás.

Avšak nie je možné niekomu pridať bez toho, aby sme to niekde nezobrali. V tom sme iní, my jasne definujeme kde to zobrať. Aj keď to možno nie je vždy populárna téma.


Na čo ste najviac hrdí z opatrení, ktoré ste pre Slovensko presadili v minulosti. (Môžete vymenovať jeden, alebo aj viac).

Lídrom strany 99% - občiansky hlas je Ing. Pavel Weiss.
Toto meno je spojené s množstvom správnych rozhodnutí, ktoré Slovenská republika podstúpila.
Prerod ČSR do nového zriadenia, rozdelenia štátu, vznik štátnej pokladne, oddĺženie bánk, zrušenie povinnej vojenskej služby. My sme chceli zvýšiť minimálnu mzdu na 600 eur už pred 8 rokmi. V tom čase sa nám smiali a teraz je to realita.


Akú novinku do predvolebnej kampane ste priniesli?

Neprinášame novinky do predvolebnej kampane. Držíme sa toho, čo je reálna zmena. Toho, čo prinesie občanom vyššiu životnú úroveň. Je to ako pevná reťaz. Ak zvýšime životnú úroveň, zníži sa miera korupcie, zvýši sa zdravotná starostlivosť, narastú starobné dôchodky a zvýši sa kvalita vzdelávania.

Oslovujete voličov nejakou novou formou? Ak nie, ako najmä voličov oslovujete?

Áno. Oslovujeme voličov formou, ktorá sa na Slovensku nepoužíva-rozprávame sa s nimi. Neprednášame z pódia a neprednášame z obrazoviek. Aj  vďaka minimálnemu rozpočtu sa venujeme najmä osobným rozhovorom s ľuďmi a nehanbíme sa ani priznať, že sme urobili z núdze cnosť.


Čo robíte pre oslovenie voličov, ktorí voliť už nechodia? Čím ich chcete zmobilizovať?

Malé strany sa v súčasnom systéme ťažko dostanú do médií a do povedomia ľudí. Pracujeme hlavne medzi našimi členmi a sympatizantmi. Stranu sme nerozpustili, nezlúčili ani nepredali ako to urobili iné subjekty, ktoré sa naozaj dajú považovať za umelé.

Občanov oslovujeme prostredníctvom internetu, sociálnych sietí. Nevtláčame hanlivé ani urážajúce a dehonestujúce videá na iné kandidujúce strany. Propagujeme ciele strany a volebný program, ktorý sa dá zrealizovať a prinesie reálnu zmenu. To by mal byť primárny cieľ každého voliča voliť.


Stretávate sa určite počas kampane s množstvom nahnevaných voličov. Zapisujete si niekam všetky ich postrehy a pretavíte ich v budúcnosti do navrhovaných riešení?

Vnímame problémy všetkých skupín voličov. Väčšinou sú to problémy, ktoré aktuálna vláda a každá strana chce riešiť a sľubuje nápravu. My strana 99%  jasne definujeme ako to chceme urobiť a viacerí z nás mame z minulých období aj skúsenosti. Sme existujúca strana ktorá nevznikla účelovo pre tieto voľby.


Čo hovoríte na trend súčasnej bulvarizácie politiky, keď strany predkladajú voličom často len pár hesiel, max. 3-4 slová na billboard, vedomí si toho, že voliči sú znechutení a nič siahodlhé sa im čítať nechce?

To je politika. To, že poukazujú na zlé rozhodnutia iných strán je v politike dovolené. Voliči nečítajú programy. Buď preto že sa im nechce, alebo preto, že neveria že sa tými programami bude neskôr vláda riadiť. Kým sa nezmení náš volebný systém, bude to pretrvávať a prehlbovať sa. Kampaň bude bohužiaľ viac a viac cirkusantské predstavenie a menej a menej o úprimnej ľudskej komunikácie. snažíme sa prispieť našou troskou a stretnutiami s ľuďmi ponúknuť inú cestu.


Pripravujete sa v strane aj na možný scenár patovej situácie, keď po voľbách 29. 2. nikto nedokáže získať väčšinu a budú predčasné voľby?

Áno, politika je náročný boj na dlhé trate. Zmena k lepšiemu je o to náročnejšia. Neuspeli sme (99%) v roku 2012, pretože sa nás báli. Policajný prezident Spišiak prikázal 1000-kam policajtov osobne navštíviť všetkých našich  sympatizantov, voličov. Teraz sa nevzdáme, my jediní zastupujeme mlčiacu väčšinu.

Zdravotníctvo je segment, ktorý najmä pronárodné, vlastenecké a sociálne orientované strany vždy považovali za prioritné, keďže jeho fungovanie určuje spokojnosť, ale aj, prirodzene, nespokojnosť občanov štátu.  Ak dobre funguje, tak občanovi poskytuje nenahraditeľný pocit istoty, pevnej záruky, že pokiaľ sa vyskytne hocijaký zdravotný problém, je tu poruke štát, ktorý každému, bez rozdielu rasy, pohlavia, solventnosti, či veku, dokáže účinne pomôcť. Povedzme si preto, lebo dôvod je na to obrovský, blížiace sa parlamentné voľby, aký je súčasný stav slovenského zdravotníctva? Je tomu naozaj tak, ako sa to pompézne deklaruje v každých programových vyhláseniach striedajúcich sa vlád, čo všetko sa v tomto rezorte urobí, zabezpečí, napraví, vyrieši a tak ďalej a tak ďalej?! Povedzme si aspoň niečo z tej veľkej množiny veľmi pálčivých problémov, prečo sa dostalo až do súčasnej podoby, kedy istota, že občanovi bude poskytnutá adekvátna liečba, ešte eufemicky povedané, je veľmi naštrbená? Kedy sa pacient až doslova trasie, bojí prekročiť brány niektorých nemocníc...?!

V článku „Rozhodujúci nie je kapitál, ale človek“ sme spomínali, ako je na tom Slovensko s dodržiavaním prijatých chárt Svetovej zdravotníckej organizácie, rôznych všeľudských práv, záväzných i nezáväzných dokumentov, ktoré by mali striktne garantovať ich aplikáciu v praxi.  Veď práve ochrana je životne dôležitá pre každého človeka. Nieto ešte u detí. Aj sem zameriava strana 99% - občiansky hlas svoju pozornosť, lebo si uvedomuje, že ich vykonateľnosť, presnejšie, uplatňovanie v živote, býva až pričasto veľmi slabou stránkou slovenskej legislatívy.  V spoločnosti totiž existujú skupiny, vrátane detí, ktoré si tieto práva dokážu uplatňovať oveľa ťažšie, alebo vôbec nie.

Prvý januárový týždeň sa stretli opozičné parlamentné a mimoparlamentné strany, kde sa jej lídri dohodli na troch prioritách, ktoré by po tohtoročných parlamentných voľbách mali pre nich vraj kľúčové. Sú nimi spravodlivosť, školstvo a zdravotníctvo. Po spoločnom obede to za všetkých oznámil exprezident a jednotka na čele strany Za ľudí, Andrej Kiska. Predseda SaS Richard Sulík k tomu dodal nasledovné: "Považujem za veľký krok, že sme sa dohodli na troch oblastiach, ktoré nutne, bezpodmienečne a okamžite po 12 rokoch potrebujeme riešiť. Tieto tri oblasti nestrpia odklad. Po voľbách, ak dostaneme dôveru voličov, budeme hľadať konkrétne riešenia." S prioritami súhlasil aj predseda KDH Alojz Hlina a aj jeho strana chce byť "súčasťou zmeny". Vzdelávanie je pre lídra koalície PS-Spolu Michala Trubana to najdôležitejšie, čo "táto krajina potrebuje""Keď budeme mať lepšie vzdelávanie, budeme mať lepšie zdravotníctvo, dokonca aj lepšiu spravodlivosť, výskum, lepšie podnikateľské prostredie," zdôraznil.

Strana 99% - občiansky hlas počas celého obdobia od svojho vzniku monitorovala aj poslednú, doslova módnu mediálnu vlnu, ktorú vypustilo MZ SR. Vlnu, ktorá sa búrlivo prevalila cez celé Slovensko a ktorá dostala veľmi tajuplný názov - Stratifikácia nemocníc. A práve stratifikácia nemocníc veľmi rýchlo rozdelila veľkú časť spoločnosti, ale rozdelila najmä politikov. Každý sa chcel zviesť na jej vlne.

Čo iné, ako zdravie, sa môže považovať, že je z najkľúčovejších faktorov rozvoja spoločnosti? Veď dobré zdravie je aj najpevnejším základom sociálneho a ekonomického rozvoja. Jeho vyššie stupne predsa znamenajú, že ľudia žijú dlhšie a užívajú si viac rokov života bez zdravotných problémov. Navyše, ekonomicky nezaťažujú zdravotný systém.

 

(Alebo už neplatí téza, že prevencia je lacnejšia ako kuratíva? Alebo je pre tých, ktorých medicína živí, výhodné  mať dostatok chorých ľudí?)

 

Či sa nám to páči, alebo nie, Európska únia sa stala našim životným priestorom a rozhodnutia jej inštitúcií majú vplyv na náš život. Počas môjho štúdia na vysokej škole k nám prišli diskutovať zaujímaví hostia z politického a mediálneho života na tému bezpečnostnej politky SR. Medzi hosťami bol aj súčasný štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí pán Rúžička, ktorému som položil otázku, ako vidí pozíciu E.U., ktorej sme členom medzi súčasnými dôležitými aktérmi na geopolitickom poli. Dostalo sa mi veľmi hodnotnej odpovede, keď pán štátny tajomník povedal, že pri stretnutí s kolegami z Ruska, alebo USA na tému plnohodnotného postavenia E.U. medzi trojicou Čína, Rusko a USA väčšinou končil diálog jeho náprotivok slovami „tak nám ukážte vašu armádu“. Sú to slová, ktoré perfektne odzrkadlujú, to prečo náš hlas málo kto rešpektuje a to, prečo vždy ako Slovensko/Stredná Európa/Európska únia budeme len v závese záujmov niektorej z mocností.

Stanovisko strany 99% - občiansky hlas k prepusteniu Dobroslava Trnku

K rozhodnutiu špeciálnej prokuratúry prepustiť zo zadržania Dobroslava Trnku a odmietnutie dôvodnosti posudzovania existencie dôvodov väzby (§ 71 ods. 1 Tr. por.).

Našej politickej strane 99 % – občiansky hlas neprináleží komentovať rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, nakoľko nie je ich účastníkom. Preto strana 99% - občiansky hlas považuje vyjadrenia všetkých zástupcov politických strán za účelové zavádzanie občanov iba za prázdne gestá a imaginárnu predstavu po spravodlivosti v našej Slovenskej republike.

Smernica vydaná rektorom STU „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a ochrana oznamovateľov na STU Bratislava“ už názvom zaváňa totalitarizmom a evokuje spomienky na socialistické časy a vtedajší spôsob fungovania. Vyvolala zároveň veľkú odozvu v akademickej obci a my vám dnes prinášame otvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša DrSc z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi Prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc., ktorý smernicu vydal, v ktorom Doc. Dudáš reaguje v širších súvislostiach na dianie na dnešných vysokých školách